3D-visualisatie inzetten bij participatie in de openbare ruimte

Tijdens de bewonersavond presenteert jouw team het nieuwe ontwerp van het plangebied. Voor de aanwezigen liggen grote tekeningen met het ontwerp op tafel. Uit de vragen van de bewoners hoor je dat ze nog geen duidelijk beeld hebben van de plannen.

Ze zijn niet gewend om ontwerptekeningen te lezen. Met jullie uitleg erbij gaat het goed. De vraag is of de afwezige bewoners het gaan begrijpen zonder jullie toelichting.

Bewonersparticipatie met 3D-beelden

Dit gebrek aan duidelijkheid kan leiden tot verwarring, lange participatietrajecten en zelfs weerstand tegen je plannen voor de openbare ruimte.

Voor deze situatie zetten wij een extra middel in: 3D-afbeeldingen en video’s. Bewoners krijgen een ruimtelijk en realistisch beeld. Dit beeld is veel eenvoudiger te begrijpen dan de tekening van het definitieve ontwerp.
In dit artikel lees je onze ervaring met 3D-visualisaties tijdens een participatieproject.

 • Wat is er nodig voor de visualisatie?
 • Met welke kosten kun je rekening houden?
 • Wat zijn de voordelen?

YouTube video met huidige situatie en visuals in quad HD-kwaliteit.

De voordelen van 3D-visualisaties

3D-visualisaties maken een groot verschil bij het betrekken van bewoners bij een participatieproject in de openbare ruimte. Traditionele 2D-plannen zijn moeilijk te begrijpen voor de meeste bewoners. Een 3D-visualisatie maakt het ontwerp tastbaar en begrijpelijk. Betrokkenen vormen zo een veel beter beeld van hoe het eindresultaat eruit ziet.

Uiteindelijk bespaart een goede visualisatie van je projectplannen veel tijd in het participatietraject.

 • Bewoners hebben direct een duidelijk beeld en stellen meer gerichte vragen
 • Aanpassingen in het plan kun je snel ruimtelijk in beeld brengen. Hierdoor is voor iedereen duidelijk wat je gaat doen
 • Door de heldere visuele communicatie kost het participatietraject minder tijd en kan je sneller het ontwerp van de openbare ruimte uitvoeren.

De bewoners én jij hebben dus sneller een betere leefomgeving!

“Het lezen van ontwerptekeningen blijft soms lastig voor bewoners. Dankzij de 3D-beelden krijgen ze nu een duidelijk beeld van hoe het ontwerp zal zijn. Dit is echt een meerwaarde voor het participatieproces”

- Arno Verweij, Civiel technisch projectleider bij de Gemeente Harderwijk -

Wat is nodig voor een 3D-visualisatie van het ontwerp van de openbare ruimte?

Vondelpark Harderwijk honden uitlaatveld

Voor een 3D-visualisatie hebben we de volgende informatie nodig:

 • De 2D-plannen van het ontwerp
 • Eventuele specifieke wensen of eisen voor de visualisatie
 • Foto's van de huidige situatie of dronebeelden als die beschikbaar zijn

Na het ontvangen van deze informatie plannen we een overleg om te bespreken wat jullie precies nodig hebben om het plan goed aan de betrokkenen te laten zien.

Hoe snel kunnen wij de 3D-visualisatie krijgen?

Zodra we je informatie hebben, is een ontwerp in gemiddeld vijf tot tien werkdagen klaar. De tijd is afhankelijk van hoe groot je projectgebied is en hoeveel elementen er zijn. Elementen zijn bijvoorbeeld bomen, speeltoestellen en ook gebouwen.

Voor details zoals een kruidenrijke vegetatie is ook meer tijd nodig. Ieder plantje is namelijk een nieuw element.

Heb je een ontwerp in hoofdlijnen of is er weinig informatie van het plangebied? Dan stemmen we af hoe nauwkeurig de visualisatie moet zijn. Wanneer nodig, spreken we extra onderzoek af, zodat de nauwkeurigheid hoger is. Dit gaat dan wel ten kosten van de snelheid van leveren.

Kunnen jullie ook een video van het ontwerp maken?

Ja, voor de 3D-afbeeldingen maken we namelijk een video. Dit noemen we een 3D-render. Er zijn meerdere 3D-render programma’s.
Wij kiezen om een aantal redenen voor het softwarepakket Lumion:

 • Het programma werkt goed samen met AutoCAD waar wij binnen het ingenieursbureau mee werken.
 • Er staan veel elementen in voor de buitenruimte, bijvoorbeeld belichting, weersomstandigheden en vegetatie.
 • Je kan kleine aanpassingen snel toepassen en nieuwe 3D-afbeeldingen maken.
 • Gebruik Lumion om video's en 360-graden beelden te maken. Bewoners ‘lopen’ op een interactieve manier door het ontwerp en zien het vanuit verschillende perspectieven.

Kosten van een 3D-visualisatie van een openbare ruimte ontwerp

Houd rekening met de kosten van €2.500 tot €4.000 voor een gedetailleerde 3D-visualisatie. De tijd voor het maken van een 3D-visualisatie varieert van vijf tot tien werkdagen. Dit is afhankelijk van de complexiteit van het project.

 • Het opbouwen van de basis en de omgeving in Lumion
 • Het detailleren van de 3D-visualisatie
 • Een video maken van het Lumion bestand die je kan gebruiken in presentaties
Ontwerp Visual fiets en voetpad Lumion

Voor het opbouwen van de beelden zijn het oppervlak en het aantal elementen die verwerkt moeten worden bepalend. Meer oppervlakte en elementen kosten meer tijd. Het opbouwen van de basis van het project in de voorbeeldvideo kostte ongeveer 24 uur.

Voor de detaillering, zoals de kruidenrijke begroeiing, speeltoestellen en de mensen was 12 uur nodig. De bestanden omzetten naar video (dit noem je renderen) doen we ’s nachts omdat het veel rekenkracht vraagt.

Bij het voorbeeldproject hebben we het ontwerp in 3D in Lumion opgebouwd. De bewoners kregen vier afgesproken aanzichten in een ruimtelijke afbeelding. Daarnaast maakten we een video met een virtuele wandeling door het park.

Heb je een klein project zoals een kruising van een weg? Dan hebben we gemiddeld 4 uur nodig voor het voorbereidende werk en 4 uur voor het maken van de 3D-render. Hiervoor kan je denken aan een bedrag rond de €800,-

Ontwerp visual Albert Verweyplein Harderwijk

De kosten ven een 3D-visualisatie zijn afhankelijk van het oppervlak en de elementen. Het maken van realistische en gedetailleerde visualisaties kost meer tijd en is hierdoor duurder. Daarom bespreken we altijd vooraf het beoogde doel, de detaillering en het daarbij horende budget.

Opbrengsten van een 3D-visualisatie bij participatie

Tegenover de kosten van de 3D-visualisatie staan de opbrengsten. Deze bestaan uit:

 • Tijdbesparing
 • Soepele verloop van processen
 • Meer gerichte vragen over het plan

Tijdsbesparing binnen het participatietraject. Door een heldere visuele communicatie begrijpen betrokken het ontwerp sneller. Daarnaast kan je de ervaring van een ingreep direct laten zien. Bijvoorbeeld het verschil tussen een 50 km zone of een 30 km zone. Of hoe overzichtelijk een park met heuveltjes is, kan je er nog overheen kijken of niet?

 

Ontwerp visual Fietspad naar BS de schakel Harderwijk, Lumion

Het proces verloopt soepeler doordat iedereen kan zien wat het plan inhoudt. En dat ook nog vanuit verschillende invalshoeken. Door minder misverstanden kunnen alle betrokkenen eenvoudiger en doeltreffender samenwerken.

Doordat er duidelijkheid is over de plannen kunnen betrokkenen gerichte vragen stellen. En dit is handig voor iedereen van verkeerskundige tot bewoner.

“Met een goede 3D-visualisatie ga je het gesprek aan met bewoners waarin hun vragen worden beantwoord en zorgen weggenomen.”

- bron: Frankwatching -

Hoe realistisch zijn de Lumion-visualisaties?

In de voorbeeldvideo zie je dat de visualisatie eruitziet als een game. Lumion-visualisaties geven een ruimtelijk maar niet té realistisch beeld. Het is namelijk fijn wanneer betrokkenen zien dat het om een tekening gaat. De werkelijkheid wijkt altijd af van een afbeelding. Wanneer een 3D-visualisatie té realistisch is, ontstaan onrealistische verwachtingen bij betrokkenen.

Hoe kunnen visualisaties helpen bewoners een goed beeld te geven van de veranderingen?

Voor bewoners kan het lastig zijn de nieuw situatie voor te stellen vanaf een 2D-kaart. Door het weergeven van de huidige situatie in combinatie met het ontwerp krijgen ze al een betere indruk.

Voeg je hier vervolgens 3D-afbeeldingen en video’s aan toe? Dan zien betrokkenen het ontwerp tot leven komen vanuit meerdere perspectieven. Met een video kan je door het ontwerp vliegen van vogelvlucht tot ooghoogte van een volwassene of een kind. Dit geeft een goed beeld van het ontwerp van de nieuwe buitenruimte. Zo kan je de hoogte van beplanting zien, de loop van een fietspad en de inpassing van een heuvel.

Kan je de afbeeldingen en video gebruiken in PowerPoint of PDF?

Voeg 3D-afbeeldingen en video's toe aan PowerPoint-presentaties of PDF-rapporten. Dit zorgt voor een begrijpelijke en duidelijke presentatie.

De afbeelding ontvang je in .jpg en de video in .mp4. We leveren de video’s in de voor jouw gewenste kwaliteit. De video bovenaan het artikel is in quad HD, hier staat de video in 720p voor gebruik op sociale media.

De visualisaties kun je gebruiken in verschillende presentaties en rapporten, waardoor je een professioneel en samenhangend verhaal vertelt.

Gebruik de visualisaties bijvoorbeeld in een flyer. Door het toevoegen van een QR-code naar de video kunnen bewoners de beelden voor de bewonersavond rustig bekijken.

Ondersteuning bij het gebruiken van de visualisaties

Tijdens het project ondersteunen we je van het ontwerp tot en met de 3D-video en de hieraan gekoppelde 3D-beelden. Wil je de video in je PowerPoint gebruiken? We helpen je verder. Hierdoor kun jij je aandacht richten op het participatietraject.

Toepassingsmogelijkheden van 3D-visualisaties

Je kunt 3D-visualisaties op verschillende manieren inzetten en bewoners beter betrekken bij (her)inrichtingen in de buitenruimte:

 • Verbeterde visuele communicatie: Duidelijke en aantrekkelijke 3D-visualisaties helpen bewoners de voorgestelde veranderingen beter te begrijpen.
 • Interactieve presentaties: Lumion heeft de mogelijkheden interactieve presentaties zoals 360-graden panoramabeelden en video-walkthroughs te maken.
 • Emotionele betrokkenheid: Gebruik realistische belichting, vegetatie, en animaties in de 3D-visualisaties om bewoners emotioneel te betrekken bij het project.
 • Transparantie en verantwoording: Door 3D-visualisaties te gebruiken, creëer je een transparanter planningsproces. Bewoners volgen de voortgang van het project beter en begrijpen wat er gaat gebeuren.
 • Contextuele visualisatie: Ontwerpen zijn in de werkelijke context geplaatst. Dit helpt bij het identificeren van mogelijke problemen en het aanpassen van ontwerp.

Beperkingen van 3D-visualisaties

3D-visualisaties geven een duidelijk ruimtelijk toekomstbeeld. Er zijn wel nog beperkingen in termen van nauwkeurigheid en detail. We kunnen dronebeelden en achtergrondvisualisaties gebruiken. Het integreren van verschillende soorten gegevens in 3D-visualisaties is complex. Het vereist geavanceerde software en soms aangepaste oplossingen.

De vraag is hoe je met efficiënte en effectieve technieken je doel bereikt. Binnen een participatieproces wil je de bewoners betrekken en een duidelijk beeld geven. Uiteindelijk wil je een veilige, integrale en praktische leefomgeving maken met en voor de bewoners.

Conclusie

3D-visualisaties maken complexe ontwerpen begrijpelijk. Ze verhogen de betrokkenheid van bewoners. Zo zorgen ze voor een transparant en effectief planningsproces.

Zoals besproken, helpen duidelijke 3D-visualisaties bewoners om een helder beeld te krijgen van de voorgestelde veranderingen. Dit leidt tot gerichtere vragen en snellere aanpassingen in het plan.

Ben je klaar om je project naar een hoger niveau te tillen? Neem contact op met NB2N voor een consult over hoe onze 3D-visualisaties jouw participatieproces verbeteren.

Bij NB2N zijn we gespecialiseerd in het creëren van heldere en aantrekkelijke 3D-visualisaties met Lumion. Dat bespaart je tijd en verhoogt de kwaliteit van je participatieproces

Heb jij nog vragen over hoe een 3D-visualisatie je kan helpen bij bewonersparticipatie? Neem contact met ons op!

Voor dit artikel interviewden we Rosa. Als planrealisator werkt ze aan de technische uitwerking, de beplanting en brengt ze het 2D-ontwerp naar een 3D-visualisatie.