Baarn hield de adem is, want de Eemweg is een van de belangrijkste ontsluitingswegen in het dorp. Jordan: "Zoals wel vaker bij dit soort projecten, is iedereen de eerste dagen aan het zoeken en mopperen. Daarna vindt iedereen zijn weg. Het gaat met name om de inwoners van Soest die via de Torenlaan door het Baarnse centrum naar de snelweg A1 rijden. Die zijn overgestapt op de Amsterdamsestraatweg. We hopen eigenlijk dat ze dat in de toekomst blijven doen.”

Het gaat namelijk niet alleen om een reconstructie maar ook om de eerste fase van het mobiliteitsplan van de gemeente Baarn, waarbij eigenlijk overal een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur gaat gelden. De Amsterdamsestraatweg uitgezonderd.

BEGIN Het riool in de Eemweg wordt vervangen en er wordt een nieuw tweede buizenstelsel onder gelegd. Daarin wordt straks het regenwater afgevoerd. Dat gaat niet richting zuiveringsinstallatie, maar wordt geloosd in de buffers achter het BP-tankstation aan de De Geerenweg. Daarvoor moet ook in de Schilderswijk nog heel wat gebeuren. Het is dus echt een begin.

De rijbaan wordt centimeters korter en de middenstreep verdwijnt, waardoor het duidelijker wordt dat hard rijden niet de bedoeling is. Straten van rechts krijgen voorrang en de kruisingen worden van snelheid remmende plateaus voorzien.

Of het allemaal medio november gereed is, is de vraag. Jordan: ,,Het meeste, maar niet al het materiaal is binnen. We merken echt dat de aanvoer stagneert en dat grondstoffen duurder worden.” Een stevige stok achter de deur is het contract met Rijkswaterstaat. Al ver voor Baarn worden op de A27 en de A1 omleidingsroutes aangegeven. De rijksoverheid wil die tijdelijke borden er zo kort mogelijk hebben staan. Daarom is de termijn van tien weken vrij hard.

BOMEN Vanuit het centrum naar de A1 ligt het nieuwe trottoir er al strak bij. Aan het fietspad wordt gewerkt. Aan de andere kant wordt het brede trottoir ingekort, zodat de bomen meer lucht krijgen. Bij het uitgraven van de zandgrond wordt in de buurt van bomen voedselrijke grond aangebracht. Tenslotte wordt de bomenrij, waar in de loop van de tijd enkele exemplaren zijn verdwenen, weer op orde gebracht met het planten van enkele nieuwe forse exemplaren.

VRACHTWAGENS De buurtbewoners kunnen niet wachten tot hun straat zodanig is ingericht dat de vrachtwagens niet meer over de Eemweg kunnen denderen. En dat ze hun auto weer op de oprit kunnen zetten. Vooral voor de bezitters van een elektrische auto is het even doorbijten.

Jordan: ,,We kunnen inderdaad niet alle overlast voorkomen, maar we doen er alles aan om het karwei zo snel en goed mogelijk te klaren.”