Onze visie

Experts in Civiele en Cultuurtechniek!  Is kwaliteit in de omgeving belangrijk?  Werk dan met team NB2N!

Iedere overheid weet de weg naar ons te vinden. In de voorbereiding en tijdens de realisatie houden we rekening met de invloed op de omgeving en de natuur en dat het gerealiseerde project duurzaam kan worden onderhouden.

Wij onderscheiden ons door de manier van werken en de snelheid waarmee wij ons aanpassen aan de werkwijze van onze opdrachtgever. Wij hebben het lef om, ongeacht de (bedrijfs-) cultuur, vol respect, onafhankelijk advies te geven en hier onze verantwoordelijkheid voor te nemen. Wij zetten altijd die stap meer, voor een uitstekende klanttevredenheid. 

Het beste resultaat wordt bereikt als de NB2N-medewerker onderdeel uitmaakt van het team van de opdrachtgever. De opdrachtgever stelt een werkplek ter beschikking. Wij kunnen, waar nodig, zorg dragen voor de rest.

Onze medewerkers hebben regelmatig contact met elkaar en houden elkaar scherp. Zo bereiken wij de beste kwaliteit.

 

Onze missie

Wij van NB2N vormen een hecht team. Ieder lid is expert op zijn gebied. Wij leveren een bijdrage aan een kwalitatief betere, veiligere en duurzamere leefomgeving. Organisaties maken graag gebruik van onze diensten.

 

Wij bieden meerwaarde. Wij zijn flexibel, kritisch, bescheiden, integer en ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.