Klaas Smink Nb2n

 

 
Bellenscherm
 

Klaas Smink

Expert in het coördineren en leiden van grootschalige projecten binnen overheden, Provincie en Rijkswaterstaat

Sinds augustus 2013 ben ik in dienst van Nb2n. Ik heb een civieltechnische achtergrond. Mijn ervaring ligt bij het werken met ingenieursbureaus, grote gemeenten, provincies en bij verschillende onderdelen van Rijkswaterstaat.

 

Ik heb voornamelijk ervaring als adviseur, projectleider en directievoerder.  Denk aan grootschalige renovatie- en onderhoudswerkzaamheden aan (snel)wegen en waterwegen inclusief de bruggen. Ik ben ooit gestart in een praktische functie. Door opleidingen te volgen en de bijbehorende werkzaamheden uit te voeren heb ik me ontwikkeld tot een senior adviseur op complexe en pilot projecten.

 

Door mijn opdrachtgevers word ik gevraagd, vanwege de kwaliteit om  vanuit een technisch perspectief  een gedegen en praktisch uitvoerbaar advies te geven bij complexe projecten.

 

Een van de zaken waar ik expertise in heb opgebouwd en waar ik momenteel veel voor wordt benaderd zijn projecten, waarbij het noodzakelijk is om verzilting van gebieden door instroming van zout water tegen te gaan. Ik ben in staat om bij pilots de juiste “lastige” vragen te stellen. Daardoor worden de juiste afwegingen gemaakt en faalkosten tot een minimum beperkt.

 

Naast relevante opleidingen ben ik ook in het bezit van het certificaat Integrale veiligheid V5.