Mike Slagter Nb2n

 

 

Wil je meer van Mike weten?

Mike Slagter

Allround toezichthouder met expertise op OCE

Sinds juli 2014 ben ik in dienst van Nb2n. Ik heb een civieltechnische achtergrond. Bij aannemers, ingenieursbureaus, overheden en provincies deed ik mijn ervaring op..

 

Ik heb voornamelijk ervaring als toezichthouder bij bouw-, en woonrijp maken, reconstructie en onderhoudsprojecten in woonwijken en industrieterreinen.

 

Door opdrachtgevers word ik gevraagd vanwege mijn praktische instelling en mijn aanpassingsvermogen. Bij projecten zoek ik altijd naar de consensus. Daardoor kunnen projecten probleemloos doorgang vinden. Overlast wordt zo tot een minimum te beperkt. Ik heb veel ervaring met inspecties en onderhoud aan rioleringen.  Ik heb zelf inspecties uitgevoerd.

 

Naast relevante opleidingen ben ik in het bezit van de volgende specifieke certificaten: 

  • Niet gesprongen explosieven (OCE , ReasEuro)
  • Directievoering UAV in de GWW (CROW openbaar register)
  • DLP met asbestherkenning