Ricardo Cardol Nb2n

Ricardo Cardol

Gedreven toezichthouder met expertise op flora en fauna

Sinds maart 2019 ben ik in dienst van Nb2n. Ik heb een groentechnische en civieltechnische achtergrond en ervaring bij aannemers en overheden.

 

Ik heb voornamelijk ervaring als toezichthouder en uitvoerder in zowel het snoeien en rooien van bomen en onderhoud aan groen en daarnaast als toezichthouder op het bouwrijp maken van terreinen.

 

Door opdrachtgevers word ik gevraagd, omdat ik mijn werk erg serieus neem. Veel werkzaamheden zijn relatief nieuw voor mij. Om kennis te vergaren ondersteunen mijn collega’s mij. Buiten werktijd vergaar ik kennis door op projecten te kijken, theorie eigen te maken en mee te kijken op andere projecten. Opdrachtgevers die mij inhuren zijn ervan op de hoogte dat zij naast de inhuur ook de ondersteuning inhuren, zodat er altijd een back-up is, waardoor een goed eindresultaat altijd wordt bereikt.

 

Naast mijn dagelijkse werkzaamheden ben ik duaal de opleiding Land- en Watermanagement aan Van Hall Larenstein gestart om mij theoretisch nog beter te ontwikkelen.Van maart 2019 t/m maart 2020 heb ik gewerkt voor Gemeente Haarlemmermeer - Hoofddorp. Het was een fijne tijd en zij waren erg tevreden over het werk dat ik daar deed.

Rol

Toezichthouder groen

Opdracht

Toezicht houden op diverse groenprojecten. Boomveiligheidscontroles uitvoeren.

Waardering

Ricardo is een rustig, leergierig persoon. Pakt zaken goed op, informeert duidelijk naar collega’s. Is prettig in omgang, humoristisch.

Specifieke toelichting

Staat open voor verbreding inzetbaarheid, bereid om te leren.