Ronald Schoester Nb2n
Wil je meer van Ronald weten?

Ronald Schoester

Ervaren toezichthouder met directievoeren kwaliteiten en expertise in asfalt

Sinds april 2012 ben ik dienst bij Nb2n. Ik heb een civieltechnische achtergrond. Ik deed ervaring op bij aannemers, ingenieursbureaus, RWS en overheden in Gelderland en Zuid Holland.

 

De meeste ervaring is opgedaan in de rol als toezichthouder en/of directievoerder. Dat deed ik zowel bij het bouw-, en woonrijp maken, reconstructies alsook bij onderhoudsprojecten in het gehele fysieke domein. Verder heb ik veel ervaring in het schrijven van bestekken. Je kunt me ook inzetten in de werkvoorbereiding.

 

Door opdrachtgevers word ik gevraagd vanwege mijn kennis, mijn manier van werken en mijn manier van communiceren. Ik ben zeer gedreven, onafhankelijk, zeer sterk in het voeren van een gedegen administratie. Ik handel altijd in het belang van mijn opdrachtgever en doe altijd een stapje extra. Ik heb ervaring met alle disciplines binnen het fysieke domein. Daardoor ben ik in staat om op het project snel te schakelen.  Het zorgt er voor dat ik meerdere projecten vanuit meerdere disciplines tegelijkertijd kan begeleiden. Vaak wordt ik in de voorbereiding betrokken om bestekken en contracten te controleren op praktische uitvoerbaarheid en juistheid.

 

Naast mijn relevante opleidingen bezit ik de benodigde certificaten, zoals VCA en Veilig werken. Ik ben in het bezit van de cursus Directie UAV in de GWW. Deze is terug te vinden in het openbaar register van de CROW.