Diverse bestekken en contracten

  • Aanbesteding gereed maken herinrichting woonwijk met parkvijver
  • Onderhoud fietspad in elementen en asfalt
  • Opstellen onderhoudsbestek met EMVI criteria
  • Opstellen beheer-, werk- en projectplannen
  • Opstellen en voorbereiden D&C contract
  • Opstellen van eisen en deelname in risicobeheersing
  • Opstellen staat van hoeveelheden diverse projecten
  • Opstellen UAV-GC contracten