Ellaline Roepers Nb2n

Ik werk als adviseur binnen het beheer van de openbare ruimte. Bij gemeente Ede adviseer ik voor drie verschillende woonwijken. Ik ben de schakel tussen de bedenkers van de ruimtelijke plannen en de uiteindelijke beheerders.

 

Ellaline Roepers

Ede en Ellaline

De BOR-adviseur, Adviseur over het Beheer van de Openbare Ruimte, schakel tussen ontwikkeling en beheer

Ellaline werkt als adviseur binnen het beheer van de openbare ruimte (kort gezegd: BOR-adviseur). Bij  gemeente Ede adviseert ze voor drie verschillende woonwijken. Zij is de schakel tussen de bedenkers van de ruimtelijke plannen en de uiteindelijke beheerders. Hiervoor zit ze aan tafel met specialistische adviseurs bijvoorbeeld de landschapsarchitect, stedenbouwkundige en projectleider ontwikkeling. Vervolgens toetst ze de plannen met de beheerders op beheer en betaalbaarheid op de lange termijn.

 

Ellaline zorgt voor de goede doorstroming van het proces. Door het samen laten komen van de belevingswerelden van de specialisten, blijft iedereen met elkaar in gesprek.

 


Bellenscherm element tijdens fabricage

Kolkakkerbuurt

De Kolkakkerbuurt is in 1920-1930 gebouwd en het eerste tuindorp van Ede. De karakteristieke wijk heeft een cultuurhistorische waarde. Door de slechte woon- en bouwtechnische staat van de woningen, moest de wijk aangepakt worden. In het participatie traject is een plan opgesteld voor de wijk van de toekomst met het karakter van toen.

  

De kunst is de verouderde infrastructuur in stijl te behouden en daarnaast toekomstbestendig te maken. Denk daarbij aan dataverkeer, stroomlevering, riolering, parkeren en de belevings- en gebruikswaarde. Voor Ellaline is het inpassen van de oude structuren naar de toekomst een interessante opgave. Bij dit specifieke project is het samenbrengen van de belangen van ontwikkeling en beheer complex omdat er boven- en ondergronds weinig ruimte is.


Schematische weergave ban de werking van het bellenscherm

Enka 

Een andere nieuwbouw woonwijk in Ede is: Op Enka. Het Enka terrein was vroeger de Nederlandse Kunstzijdefabriek, afgekort eNKa. In 2002 is het grote complex leeg komen te staan. Inmiddels is er weer volop beweging op het terrein. Met het behoud van de karakteristieke delen van de oude bebouwing, komt hier een nieuwbouwwijk.  


 

Bijzonder aan dit project is dat de ontwikkeling helemaal door een projectontwikkelaar gebeurd. Pas na afronden, komt de woonwijk in het beheer van  gemeente ede. Aan Ellaline de taak voor de gemeente te zorgen dat het te beheren kwaliteitsniveau na overdracht realistisch en haalbaar is.  

https://www.enka-ede.nl/ 

Schematische doorsnede bellenscherm

overzicht van de nachtelijke werkzaamheden tbv de plaatsing van het bellenscher,m

Kazerneterreinen in Ede: 

Ede kent een unieke verzameling kazernegebouwen. 7 kazernes op een rij met 32 bijzondere (monumentale) gebouwen vertellen het verhaal van meer dan 100 jaar militaire geschiedenis.  

Het gebied grenst daarnaast aan een natuurgebied én militair oefenterrein, de Ginkelse Heide. Zwijnen, Edelherten en reeën leven in het gebied door een hek gescheden van de woonwijk. Veel vogels, reptielen, kleine zoogdieren en planten gaan door de barrières heen en voegen een natuurlijke rijkdom toe.  

  


De kazerneterreinen hebben nu de bestemming wonen en werken. Dit betekent dat gebouwen een nieuwe functie krijgen en de pleinen en het groen ingepast worden. Ellaline zit in dit ontwikkelstadium aan tafel en maakt de verbinding met het uiteindelijke beheer. Juist door de unieke militaire sfeer en de bijzondere bos- en heiderijke omgeving speelt ook groenbeheer een belangrijke rol. Bijvoorbeeld met een heidepark dat in deze wijk is onderzocht en nu ontwikkelt wordt.  

 

https://www.kazerneterreineninede.nl/ 

Schematische weergave ban de werking van het bellenscherm