Projectbegeleiding in uitvoering (aannemers)

 • Bermenonderhoud
 • Herinrichting MKB terreinen
 • Aanleg van recreatieve voorzieningen
 • Aanleg van halfverharding paden in een recreatiegebied
 • Aanleg van paden, hekwerken en bordessen langs sporen
 • Herstel perrons en storingsdiensten
 • Aanleg drukriolering
 • Reiniging en inspectie rioleringen
 • Reconstructies van zeer klein tot meerjarige projecten
 • Onderhoudswerken adhv OMOP bestekken
 • Aanbrengen oeverbekleding
 • Aanbrengen van EPS in verband met oversteek transportleidingen
 • Herplanten van bomen