Projectleiding, Management en adviseur (overheid)

 • Begeleiden van maatregelen ter voorkoming van verdroging en het terugdringen van de opkomende zouttong in het zoetwater
 • Dagelijkse invulling geven aan Technisch Management in een publieksgericht prestatiecontract voor natte infrastructuur conform UAV-GC model
 • Adviseur wegbeheer
 • Afwateringstudies voor oppervlaktewater
 • Verzorgen van budgetramingen
 • Voorbereiding van kabel- en leiding tracés, weginfrastructuur, waterbouw en terreininrichting
 • Aansturen van tekenaars en bestekschrijvers in de voortgang van bedrijfsprocessen
 • Omgevingsmanagement voor gemeentelijke reconstructies en RWS
 • Contractmanagement voor onderhoud aan objecten zoals sluizen, gemalen, bruggen en wegen
 • Toetsen van prestatieaanvragen
 • Beoordelen van technische oplossingen
 • Projectleiding op variabele onderhoudscontracten
 • Aanleg parkeerterreinen