Tekenwerk

  • Revisie na aanleg rondom sporen en reconstructie van wegen
  • Aanleg van op hoogte te brengen perrons
  • Ontwerp en bestektekeningen
  • Omlegging kabels en leidingen
  • Presentatietekeningen
  • Wapening en funderingstekeningen
  • Toegangswegen, opslagloodsen en hekwerken
  • Groenontwerp gemeenten
  • Voorlopig en definitief ontwerp reconstructies