Werkvoorbereiding voor- en na aanbesteding

  • Schrijven Plan van aanpak voor herinrichting weg binnen de bebouwde kom
  • Bepalen prijsvorming en schrijven plan van aanpak grootschalig groenonderhoud Prorail
  • Calculatie en verzorgen van aanbestedingen voor diverse werkzaamheden voor projecten met groen, water, kunstwerken, spoor en asfalt en bodemverontreiniging
  • Schrijven van diverse plannen zoals plan van vrijkomende materialen, verkeersmanagementplan, V&G plannen en mede opstellen van de planningen.
  • Opstellen VTW's en VTA's
  • Opzetten van de CO2 prestatieladder
  • Verzorgen van tekenwerk voor aanvang en de revisie van diverse projecten.
  • Coördinatie veiligheid
  • Ontwerp kribben "ruimte voor de rivier"