Aanbesteden

Adviseren in slimme contracten en uitbesteden


 

 
 
 
 
 
 
 
 

Iedere publieke opdrachtgever, zoals o.a. de rijksoverheid, provincies, waterschappen, gemeenten en universiteiten, realiseert projecten. Er worden andere partijen bij betrokken om hem daarin bij te staan of om delen van de opgave uit handen te nemen. Denk aan architecten, ingenieursbureaus en aannemers. 

 

Het selecteren van de juiste partij en het sluiten van een contract heet Contracteren en Aanbesteden. Bij het hele proces van aanbesteding, het sluiten van het contract en de voorbereiding kan Nb2n ondersteuning bieden. In de voorbereiding denken we mee met de strategie en wat voor soort contract er nodig is.  Hoe wordt de aanbesteding vormgegeven, hoe worden contractpartners gekozen. 

 

 

Op de aanbesteding en de contractering volgen, vanuit het perspectief van de opdrachtgever, nog twee fasen. Eerst het contractmanagement gedurende de looptijd van de overeenkomst. Daarna de oplevering en het afhandelen van restpunten en eventuele geschillen na afloop van het contract. Al deze stappen tezamen worden het contracteringsproces genoemd. Na afronding van de contractering volgt de beheer- en onderhoudsfase. 

 

Contracteren en Aanbesteden kan variëren van relatief klein (de aanleg van een rotonde), tot heel groot (het aanleggen van een tunnel of park). Het goed organiseren en inhoudelijk doorlopen van het contracteringsproces is van grote invloed op het succes van een project: het binnen het afgesproken budget, de geplande tijd en met de vastgestelde kwaliteit kunnen realiseren van een (bouw)opgave.