Contractmanagement

Het nakomen van afspraken


 

 
 
 
 
 
 
 
 

Het bewaken van de naleving van de in een contract vastgelegde afspraken is bekende materie voor Nb2n-ers.

 

Wij bewaken de prestatie van de leverancier. Wij managen een contract door prestaties te meten. Komt de leveranciers afspraken na? Waar nodig sturen wij bij. Er wordt gemeten op   objectieve aspecten die in de prestaties worden vastgelegd. Tegelijk meten we ook op subjectieve aspecten als de mate van samenwerking. 

 

De combinatie van de factoren bepaalt of een contract loopt zoals de klant wenst.