Infrastructuur

Visie op infrastructuur


 

Jörgen
Arnoud
 
 
 
 
 
 

Het is een specialisme om wegen en andere infrastructuur in te passen in een stad of landschap.

 

Dat geldt zowel voor bestaande als nieuwe wegen en kanalen. Nb2n-ers hebben de visie om bij het ontwerp van infrastructuur mee te denken en met oplossingen te komen. Wij kijken zorgvuldig naar de inpassing in het landschap met alle bestaande kwaliteiten, ecologische structuren en kansen. Daarbij wordt de beleving vanaf de weg en vanuit de omgeving meegenomen. Wij zorgen voor afstemming van alle eisen van het wegontwerp en het civieltechnisch plan. Daaropvolgend sturen we de projecten aan.