Past performance

Een betere samenwerking tussen partijen


 

Jörgen
 
 
 
 
 
 
 

Past Performance (PP) is een systeem dat bijdraagt aan een betere samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw- en infrasector. Nb2n kent de normen van Past Performance en weet daar mee om te gaan. 

 

De systematiek heeft als doel zowel het opdrachtgever- als het opdrachtnemerschap verder te professionaliseren. PP omvat het meten en beoordelen van de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht. Hoe wordt aan de contractuele verplichtingen voldaan? De focus ligt daarbij op houding en gedrag. 

 

Nb2n-ers weten dat: 

  • De kwaliteit van de samenwerking al tijdens het project transparant moet zijn 
  • Het nodig is om met tussentijdse beoordelingen te werken om, indien nodig, te kunnen bijsturen. Zo verbeterd de samenwerking. Beoordelingen achteraf zijn niet wenselijk. 
  • Opdrachtnemers meerdere keren de mogelijkheid moeten krijgen om te reageren op de beoordeling en ook de opdrachtgever feedback te geven 
  • Opdrachtnemers steeds op dezelfde punten moeten worden beoordeeld, zodat de systematiek door opdrachtgevers op uniforme wijze wordt toegepast 
  • De beoordelingen maar ook de reacties van de opdrachtnemers voor andere opdrachtgevers inzichtelijk moeten zijn.