Toezicht

Controle over de kwaliteit in alle projecten


Vaktechnisch toezichthouden is een vak op zich. Daar waar het aan specialistische kennis bij de organisatie ontbreekt, kan Nb2n passende oplossingen bieden.  

 

Onze toezichthouders hebben de benodigde deskundigheid; 

  • Beoordelen en toepassen van de (technische) bepalingen zoals deze in RAW zijn vastgelegd 
  • Weten hoe je een plan kunt maken om op de juiste wijze vaktechnisch toezicht te houden bij contracten 
  • Kunnen aan de hand van de opdracht en/of het gedetailleerde werkplan (of kwaliteitsplan) een risico-inschatting maken van valkuilen en kansen in het te starten of het lopende contract. 
  • Zijn bekend met raakvlakken met andere disciplines in de openbare ruimte 
  • Weten hoe er objectief gerapporteerd kan worden en kunnen hierin adviseren. 

Onze toezichthouders zijn tijdens de uitvoering de oren en ogen van de opdrachtgever. Zij behartigen de belangen van de opdrachtgever en zijn eerste aanspreekpunt voor de aannemer. Nb2n-ers zijn inzetbaar op alle voorkomende projecten,van traditionele RAW-bestekken tot geïntegreerde contractvormen op basis van UAV-gc.