Transformatie

De Nederlandse steden groeien, veranderen


 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verandering vraagt om oplossingen op allerlei vlakken. Neem bijvoorbeeld het verhogen van de leefomgevingskwaliteit door meer groen in de stad, meer mogelijkheden om te bewegen en uitstoot te verminderen.  Ecologie speelt meer en meer een rol. 

 

Nb2n-ers kennen de verschillende specialismes die daar een rol in spelen in de openbare ruimte (o.a. circulair denken, ondergrond, klimaat, ecologie, planologie, milieu, stedenbouw en landschappelijk ontwerp, civieltechnisch) en is er kennis van alle fasen aanwezig (inventarisatie, onderzoek, visie, ontwerp, contracteren & aanbesteden, realisatie en beheer). 

 

Onze experts denken mee met onze opdrachtgevers en omgevingspartners voor een concrete vertaling in visie, plannen, ontwerp en realisatie. Wij werken de oplossingen uit en beoordelen deze op kosten, risico’s, haalbaarheid en prestaties. Hiermee maken onze opdrachtgevers een afgewogen keuze met het hoogst haalbare resultaat. Zo maken wij duurzame ontwikkeling in de openbare ruimte uitvoerbaar. 

Nb2n ondersteunt u bij de inrichting en transformatie van openbare ruimte. Onze specialisten helpen bij een groene inrichting die de biodiversiteit verhoogt en wateroverlast en hittestress vermindert. 

 

Uitdagingen die erg actueel zijn. Onze adviseurs zorgen voor een openbare ruimte die meer functioneert en aanspreekt.