cultuurtechniek

Van grondverbetering tot waterbeheersing

Cultuurtechniek is heel breed.

Alles wat van belang is bij het in cultuur brengen en houden van landoppervlakken. We doen dit om blijvend de gebruikswaarde te verbeteren en/of te vergroten. Over het algemeen rekenen we hieronder onder andere maatregelen als waterbeheersing, verbetering van de verkaveling, grondverbetering en landaanwinning.

Voorheen was de cultuurtechniek vooral gericht op de landbouw, maar men is zich steeds meer gaan richten op de belangen van andere sectoren. Zo worden er ook in het natuurbeheer steeds vaker cultuurtechnische methoden gebruikt. Waterbeheersing of grondwerken kunnen ook vanuit een ecologisch gezichtspunt worden ondernomen. Zo worden er bijvoorbeeld poelen gegraven of natuurvriendelijke oevers aangelegd, waardoor er voor flora en fauna meer kansen ontstaan. Omdat het doel anders is dan bij de traditionele cultuurtechniek wordt hier ook wel van natuurtechniek gesproken.