cultuurtechniek

De cultuurtechniek binnen jouw project

Wij pakken het cultuurtechnisch deel binnen jouw project aan.

Cultuurtechniek is een breed vakgebied. Wij pakken voor jou het cultuurtechnische deel binnen jouw project aan. Hieronder verstaan wij alles wat van belang is bij het in cultuur brengen en houden van landoppervlakken.

Ons doel is de gebruikswaarde te verbeteren

Wij beschouwen waterbeheersing, verbetering van de verkaveling, grondverbetering en landaanwinning als cultuurtechnische maatregelen.

Vroeger was de cultuurtechniek vooral gericht op de landbouw. Binnen een huidig project richten wij ons op de belangen van de fysieke leefomgeving. Zo worden er bijvoorbeeld in het natuurbeheer steeds vaker cultuurtechnische methoden gebruikt.

Waterbeheersing of grondwerken kunnen vanuit een ecologisch gezichtspunt worden ondernomen. Zo worden er bijvoorbeeld poelen gegraven of natuurvriendelijke oevers aangelegd, waardoor er voor flora en fauna meer kansen ontstaan.

Omdat het doel anders is dan bij de traditionele cultuurtechniek wordt hier soms van groentechniek gesproken.

Samenwerking buiten de cultuurtechniek

Binnen een project kijken wij verder dan het cultuurtechnische deel. Juist omdat er altijd raakvlakken zijn met de civiel techniek en groentechniek.

Onze cultuurtechnische specialisten hebben zelf een brede kennis van de openbare ruimte óf schakelen ons kennisnetwerk in.

Zoek jij een cultuurtechnisch expert?

Van toezichthouder, werkvoorbereider tot projectleider. Wij hebben verschillende experts binnen de cultuurtechniek.

Stel jouw vraag via het onderstaande formulier. Maak jij liever een belafspraak met onze adviseur Nicole? Gebruik hiervoor de Calendly app.

Voer a.u.b. uw naam in
Voer alstublieft een geldig telefoonnummer in.
Vul alstublieft een bericht in.