Menno Dortland Nb2n
Wil je meer van Menno weten?

Robbert-Jan Legtenberg

Ambitieuze werkvoorbereider in de openbare ruimte

Vooruitzien is regeren. Als werkvoorbereider werk ik volgens dit gezegde, omdat wat je vooraf oplost achteraf geen discussie is.  

 

Ik kom uit een ondernemersgezin en heb al vroeg geleerd hard te werken voor je doelen. Toen mijn mbo-opleiding aan de AOC Almelo goed verliep, heb ik doorgestudeerd aan Hogeschool Van Hall Larenstein. Als Planrealisator wil ik het ontwerp goed begrijpen en technisch mogelijk maken. Mijn praktische en theoretische kennis helpt daarbij. Na mijn studie kon ik direct aan de slag als technisch ontwerper/ werkvoorbereider bij een adviesbureau dat sterk is in de civiel- en cultuurtechnische uitwerking van integrale projecten in de buitenruimte. Projecten waar bebouwing, water en natuur elkaar tegenkomen. Een geweldige plek waar ik in de praktijk mijn kennis kon toepassen en uitbreiden op het vlak van AutoCAD Civil 3D, werkvoorbereiding en visualisaties.  

 

Na 5 jaar bij mijn eerste baan in het vakgebied, ben ik nu toe aan een volgende stap in mijn ontwikkeling. In de sollicitatieprocedure bij Nb2n heb ik verschillende gesprekken gevoerd. Met een aantal collega's, waaronder oud-studiegenoten, heb ik formeel en informeel over de projecten en de werkcultuur gesproken. Met Pia (projectcoördinator) en Ronnie (directeur) formuleerden we een aantal doelen en mogelijke ontwikkelingsrichtingen. Hierdoor hou ik flexibiliteit in mijn ontwikkeling terwijl ik wel een doel voor ogen heb.  

 

Tijdens mijn eerste project ga ik mijn Microstation kennis uitbreiden. Hierdoor ben ik breder inzetbaar bij overheden, een van de opdrachtgevers waar ik graag projecten wil draaien.  

 

Mijn expertises zijn: 

Werkvoorbereiding 

AutoCAD Civil 3D 

Visualisaties 

Kostenraming 

Bestekken 

Integrale projecten waar bebouwing, water, natuur en de mens samenkomen