Jörgen Nordsiek

Jörgen Nordsiek is toezichthouder met een voorkeur voor aanleg. Hij vertelt over zijn werk en wat hij belangrijk vindt.

Wat vind jij belangrijk in jouw werk?

Ik vind het vooral belangrijk samen in een team een project te maken. Het liefst van het begin tot het einde mét een goed resultaat en natuurlijk binnen de gestelde tijd en budget.

Aan welk soort projecten werk jij graag?

Een project waarbij wij met een team van niets iets maakt, vind ik het leukst. Bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk, want in zo’n project zit alles, van de kabels en leidingen, riolering, straatwerk en asfalt en ook parken en bruggen. In zo’n project komt mijn werkervaring en kennis goed samen.

Wat is belangrijk in zo’n aanleg project?

Communicatie is altijd belangrijk, met het doel dat alle neuzen dezelfde kant op wijzen. Daarom hou ik veelvuldig contact met de aannemer. Alle informatie koppel ik terug naar de eigen organisatie, in het bijzonder e directievoerder en projectleider.

Wat voeg jij toe aan het team?

Een combinatie van mijn persoonlijkheid en mijn vakkennis. Mijn collega’s beschrijven mij als sociaal, kalm en vriendelijk, daarbij bereid ik mij goed voor op mijn werk. Mijn brede vakkennis komt ook goed van pas, bijvoorbeeld:

 • Toezicht houden en directievoeren op nieuwe infra;
 • Coördinatie van kabels en leidingen;
 • Bouw en woonrijp maken van nieuw woonwijken;
 • Leggen van hoofriolen en persleidingen en gemalen;
 • Classificeren en controleren van rioolinspecties;
 • Aanbrengen van verhardingen, zowel straatwerk als asfalt;
 • Aanleg van parken, uitgraven van singels en aanbrengen beschoeiing;
 • Aanleg van bruggen (prefab en insitu gestort).

Heb jij bewust voor de bouw gekozen?

In tweede instantie wel. Tijdens mijn werkzaamheden bij een reiniging- en inspectiebedrijf kwam ik in aanraking met de bouw. Een dynamische en interessante bedrijfstak. ’s Avonds na het werk heb ik de 4-jarige avondopleiding Uitvoering Grond, Water- en Wegenbouw gevolgd bij de SOMA.

Daarna werkte ik 4 jaar als uitvoerder. Tijdens de eerste periode bij NB2N, waarbij ik ben ingezet als uitvoerder bij een aannemer. Op de vraag of ik toezichthouder wilde worden heb ik volmondig ja gezegd. Intussen heb ik de cursus Directievoering UAV gedaan. Nu word ik ingezet als toezichthouder/directievoerder op verschillende projecten.

Tot slot jouw quote, vertel hier eens meer over.

“Today is a good day to be happy! “Iedere dag probeer ik alles eruit te halen en deze met een goed gevoel af te sluiten. Voor mijzelf én voor mijn omgeving. In mijn vrije tijd vind je mij aan het water. Van zomerse boottochten tot duiktripjes.

Jörgen Nordsiek

Toezichthouder

Today is a good day to be happy!

Ik heb ervaring met:

 • Better Performance
 • Civiel techniek
 • Cultuurtechniek
 • Directievoering
 • Openbare Ruimte
 • RAW-UAV
 • Riolering
 • Samenwerken
 • Toezicht
 • Toezichthouder
 • VCA-vol
 • Wegen
 • Wet natuurbescherming
 • Zelfsturing