Klaas Smink

Klaas Smink is projectmanager met ervaring als adviseur, projectleider en directievoerder. Hij vertelt over zijn werk en wat hij belangrijk vindt.

Hoe vervul jij je rol als projectmanager?

Als projectmanager zie ik mijzelf graag als adviseur voor mijn collega’s en opdrachtgevers. Binnen projecten bekleed ik namelijk verschillende rollen van toezichthouder tot projectleider.

Welke rollen heb jij binnen een project?

Ik heb ervaring als adviseur, projectleider en directievoerder binnen de civiele techniek. Denk aan grootschalige renovatie- en onderhoudswerkzaamheden aan (snel)wegen en waterwegen inclusief de bruggen.

Waar vragen opdrachtgevers je voor?

Opdrachtgevers vragen mij voor diverse projecten. Van complexe en pilotprojecten tot kleinschalige herinrichtingen. Vanuit een technisch perspectief adviseer ik over gedegen en praktisch uitvoerbare toepassingen.

Hierbij denk ik verder dan de oplossing; een voorbeeld is het bellenscherm in het Amsterdam-Rijnkanaal. Bij een lage afvoer van zoet water in onze rivieren, komt een zouttong vanuit de zee ons land in. Het gevolg is verzilting van onder andere landbouwgrond. Het bellenscherm moet deze verzilting tegengaan. Met het team werkten wij aan de duurzaamheid van de constructie en aan het gebruik. In de eerste fase werd de compressor aangedreven door een diesel gevoede generator. Dit was ongewenst, zeker omdat het bellenscherm nodig is vanwege een gevolg van de klimaatverandering. Er is een ombouw doorgevoerd, waardoor de compressor nu wordt aangedreven door groene stroom.

Wat is je kracht binnen complexe en pilotprojecten?

Ik ben in staat de juiste “lastige” vragen te stellen, daardoor zijn de afwegingen beter. Dit beperkt faalkosten, een vaak vergeten kostenpost, tot een minimum. Door mijn brede kennis kan ik deze vragen, zowel binnen mijn vakgebied als aangrenzende zaken, stellen. Daardoor leg ik snel verbindingen en weet ik wat er aan de hand is.

Wat vind jij mooi aan jouw vakgebied?

De afwisseling en in de gehele breedte van de GWW-sector werkzaam te zijn. Met techniek bezig zijn en daarbij iets creëren voor de mensen.

Deze veelzijdigheid zie je duidelijk in onze NB2N projecten. Hier zit de afwisseling in expertises en combinatie van techniek en mensen in.

Klaas Smink is projectmanager. Binnen welk project helpt hij jou verder?

Klaas Smink

Projectmanager

Expert in het coördineren en leiden van projecten

Ik heb ervaring met:

 • Aanbesteden
 • Advisering
 • Bestekschrijven
 • Civiel techniek
 • Contractmanagement
 • Directievoering
 • Inventariseren
 • Kostenraming
 • Openbare Ruimte
 • Participatie
 • Projectleiding
 • Projectmanagement
 • Projectmanager
 • RAW-UAV
 • Riolering
 • Samenwerken
 • Toezicht
 • VCA-vol
 • Wegen
 • Werkvoorbereiding
 • Zelfsturing