Leroy van Drie

Leroy van Drie is beheerder. Hij vertelt over zijn werk en wat hij belangrijk vindt.

Wat betekent kennis voor jou?

Kennis zorgt voor verbinding, begrip en gedeelde kennis zorgt vaak voor een beter resultaat. Als beheerder heb ik een adviserende rol. Die kan ik goed vervullen omdat ik een brede vakinhoudelijke kennis van de openbare ruimte heb.

Doordag ik zowel kennis van grijs als groen heb, kijk ik naar beide. Ik wil het rendement zo integraal mogelijk benutten. Via vakbladen, trainingen en cursussen blijf ik op de hoogte van innovaties. Ik kijk welke interessant en toepasbaar zijn in het beheerareaal.

In 2016 startte ik met de deeltijdstudie tuin & landschapsinrichting aan hogeschool Van Hall Larenstein. Hierdoor heb ik toegang tot de meest actuele groenkennis. Daarnaast heb ik met mijn collega’s een goed kennisnetwerk. Hierin helpen wij elkaar.

Waarom heb jij een groene en grijze opleiding gedaan?

Ik ben een rasechte civiele techneut. Dat is met de paplepel ingegoten. Open en gesloten verharding, riolering, grondwerk hier ben ik in thuis.

Afgelopen 7 jaar ben ik ‘vergroent’. Veel uitdagingen, zoals klimaatadaptatie, verdichting, duurzaamheid, energietransitie en circulariteit, kunnen wij alleen oplossen door kennis te combineren.

Hoe zie jij je rol als beheerder?

Als beheerder vertaal ik beleid naar de praktijk. Hiervoor heb ik een gereedschapskist die ik blijf vullen met technieken en kennis. Het was voor mij een bewuste stap van toezicht en directievoering naar beheer. In deze rol kan ik mijn brede kennis en ervaring eerder in het proces toepassen.

Verder ben ik als beheerder sociaal. Ik werk veel samen. Met het team, met bewoners en aannemers. Een goede sfeer vind ik belangrijk, hier draag ik graag aan bij.

En in je vrije tijd?

Privé besteed ik veel tijd aan muziek. Gitaar spelen, produceren en optreden op grote en kleine muziekevenementen. Het geeft mij energie wanneer ik mensen een leuke avond/nacht bezorgt.

Leroy van Drie is beheerder met zowel civiele als groene ervaring. Met welk project helpt hij jou verder?

Leroy van Drie

Beheerder

Kennis vermenigvuldig je door het te delen

Ik heb ervaring met:

 • Aanbesteden
 • Advisering
 • Beheer
 • Beheerder
 • Bestekschrijven
 • Civiel techniek
 • Cultuurtechniek
 • Groentechniek
 • Inventariseren
 • Openbare Ruimte
 • Organisatieontwikkeling
 • Participatie
 • RAW-UAV
 • Samenwerken
 • Toezicht
 • Wegen
 • Werkvoorbereiding
 • Zelfsturing