Nicole Behnke

Nicole Behnke is manager marketing en recruitment.

Ervaring en kennis

Na haar opleiding Bos-en natuurbeheer is Nicole door een vlotte babbel en nieuwsgierigheid in de recruitment beland. Veel gesprekken, afwisseling en de specialisatie buitenruimte maken dit werk leuk. Ze zorgt voor de begeleiding van de sollicitatieprocedure. Naast de recruitment is ze sinds 2023 verantwoordelijk voor onze marketing.

  • Recruitment expertise: Nicole brengt 21 jaar kennis van recruitment binnen de buitenruimte naar haar functie. Haar focus is de persoonlijk match van talent met de organisatiecultuur.
  • Marketing innovatie: Haar aanpak in marketing combineert creativiteit met strategisch inzicht om campagnes te ontwikkelen. Ze gebruikt graag metaforen uit de natuur. Hierin zie je haar opleiding aan de Hogeschool Van Hall Larenstein, richting Bos- en natuurbeheer, terug.
  • Gesprekken en ontwikkeling: Nicole is ervaren in het vertellen van de verhalen van anderen. Ze is Online Talent Manager Practitioner en richt zich op het bevorderen van ontwikkeling.

Enkele eigenschappen

  • Pionier en netwerker: Nicole’s natuurlijke aanleg voor het verkennen van nieuwe mogelijkheden en het bouwen van netwerken laat haar andere invalshoeken ontdekken.
  • Sociale vaardigheden: Haar sociale vaardigheden en brede vakkennis maken haar een veelzijdige gesprekspartner.
  • Zelfstandigheid: Nicole heeft een voorkeur voor zelfstandig werken of in kleine teams.

Bijdragen aan de buitenruimte

Nicole is actief betrokken bij het ontwikkelen van marketingstrategieën en het verbeteren van processen binnen haar ingenieursbureau.

In haar vrije tijd zet ze zich in voor de wijk en het milieu, onder meer door het opruimen van zwerfafval als vrijwilligerswerk.

Nicole Behnke

Manager marketing en recruitment

Je kan mij benaderen voor:

  • Advisering
  • Openbare Ruimte
  • Samenwerken
  • Zelfsturing