Ralf Thijssen

Ralf Thijssen is toezichthouder ecologie. Hij vertelt wat hij belangrijk vindt in zijn functie.

Wat voor toezichthouder ben jij?

Als toezichthouder heb ik oog voor het groen en de mensen. Daarbij zie ik de samenhang met de omgeving, zoals bodem en water.

Dat is breed, waar komt dit vandaan?

Ik heb een brede interesse. Ik heb bijvoorbeeld twee verschillende opleidingen gedaan. Zowel toegepaste ecologie met de minor onderwijs & natuureducatie op Hogeschool Van Hall Larenstein en milieu & ruimte op Helicon.

Heb je al een specialisatie?

Op dit moment is dat groen. Vooral ecologische kennis, van analyse tot vogels en vlinders. Hierin blijf ik altijd doorleren, omdat ik het echt leuk vind. Daarbij leer ik meer over de cultuur- en civieltechniek.

Wat wil je doen met de combinatie groen en grijs?

De kennis van groen en grijs wil ik inzetten om verbetering in het groen te bereiken. Slimme combinaties maken, bijvoorbeeld een wadi mét veel biodiversiteit. De natuur dichter bij mensen brengen.

Wat moeten mensen verder van jouw weten?

Ik werk het liefst samen. Daarnaast draag ik graag kennis over. Tijdens natuurkampen geef ik bijvoorbeeld leiding aan jongeren. Enthousiasmeren en leren over natuur.

Ralf Thijssen

Toezichthouder ecologie

Mensen enthousiast maken over natuur

Ik heb ervaring met:

 • Beheer
 • Bomen
 • Ecologie
 • Groentechniek
 • Inventariseren
 • Landmeten
 • Openbare Ruimte
 • Samenwerken
 • Toezicht
 • Toezichthouder
 • Wet natuurbescherming
 • Zelfsturing