Over NB2N

Robbert-Jan Legtenberg

Hoe kijk jij naar de openbare ruimte?

De buitenruimte is er voor iedereen. Mensen van jong en oud, mobiel en niet mobiel. En daarnaast de planten en dieren. Daarom kijk ik naar het gebruik van een ruimte en de factor tijd.

Hiervoor beoordeel ik zoveel mogelijk facetten. Samen met het team. Een goede samenwerking binnen het team is belangrijk. Door vooraf bewuste keuzes te maken, voorkom je fouten achteraf.

Zijn er standaardvragen die je stelt in een project?

Jazeker! Dat zijn:

 • Hoe maak je een leefbare omgeving die voldoet aan de wensen van de gebruikers van nu en de toekomst.
 • Welke kansen liggen er voor klimaat en ecologie.
 • Op welke manier zorg je voor draagvlak en begrip voor elkaars wensen.

Wat zijn belangrijke eigenschappen bij een integraal project?

Naast je persoonlijke eigenschappen zijn de eigenschappen van het team belangrijk. Als werkvoorbereider heb je een verbindende rol. Zeker bij een integraal project. Proactief werken, het gesprek aangaan zijn belangrijke eigenschappen. Nog belangrijker is nieuwsgierig zijn.

Waarom is nieuwsgierigheid belangrijk?

Binnen het team moet je geïnteresseerd zijn naar elkaars ideeën en oplossingen. Daarnaast nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen. Wat vaak vergeten wordt is de nieuwsgierigheid naar gerealiseerde projecten. Dit zijn naslagwerken. Hier zie je wat goed gaat en wat anders kan

En je bent nieuwsgierig naar betere oplossingen.

In de leefomgeving moet je naar slimme oplossingen zoeken. Daarom bekijk ik projecten integraal, van riolering tot groen en van water tot verharding.

Binnen met kennisnetwerk en met mijn collega’s schakel ik over hun deskundigheid. Van de informatie van de verschillende delen bouw ik een overzichtelijk geheel.

Hoe bouw jij je carriere?

Door hard werken. Dat leerde ik binnen ons ondernemersgezin. Een goede basis is de fundering voor de toekomst. Voor mijn fundering startte ik met vak- en praktijkkennis op de hoveniersopleiding.

Vervolgens ronde ik op hogeschool Van Hall Larenstein, tuin & landschapsinrichting af. Met praktische ervaring en technische kennis bouw ik verder. In de praktijk, eerst bij een adviesbureau. Dit bureau is sterk in civiel- en cultuurtechnische uitwerkingen van integrale projecten in de buitenruimte. Projecten waar bebouwing, water en natuur elkaar tegenkomen. Met als basis technische kennis, AutoCAD Civil 3D en 3D visualisaties.

Bij NB2N laat ik de kracht van integraliteit bij projecten zien. Bij het uitwerken van bossen en parken, dijkophogingen tot de inrichting van stedelijk gebied.

Robert Jan 600x600

Werkvoorbereider

Vooruitzien is regeren

 • Civiel Techniek
 • Cultuurtechniek
 • Groentechniek
 • Advies
 • Werkvoorbereiding
 • Beheer
 • Toezicht
 • Riolering
 • Wegen
 • Better performance
 • Raw-Uav
 • Civil 3d
 • Bestekschrijven
 • Ontwerpen, Wet natuurbescherming niveau 3
 • Samenwerken
 • Kostenraming
 • Aanbesteden
 • Openbare ruimte
 • Zelfsturing
 • Contractmanagement