Robbert-Jan Legtenberg

Robbert-Jan Legtenberg is teammanager met ervaring op integrale projecten. Hij vertelt over zijn werk en wat hij belangrijk vindt.

Hoe kijk jij naar de openbare ruimte?

De buitenruimte is er voor iedereen. Mensen van jong en oud, mobiel en niet mobiel, daarnaast de planten en dieren. Daarom kijk ik naar het gebruik van een ruimte en de factor tijd.

Hiervoor beoordeel ik, samen met het team, zoveel mogelijk facetten. Een goede samenwerking binnen het team is belangrijk. Door vooraf bewuste keuzes te maken, voorkom je fouten achteraf.

Zijn er standaardvragen die jij stelt in een project?

Jazeker! Dat zijn:

 • Hoe maak ik een leefbare omgeving die voldoet aan de wensen van de gebruikers van nu en de toekomst.
 • Welke kansen liggen er voor klimaat en ecologie.
 • Op welke manier zorg ik voor draagvlak en begrip voor elkaars wensen.

Wat zijn belangrijke eigenschappen bij een integraal project?

Naast mijn persoonlijke eigenschappen zijn de eigenschappen van het team belangrijk. Als teammanager heb ik een verbindende rol. Zeker bij een integraal project. Proactief werken, het gesprek aangaan zijn belangrijke eigenschappen. En nog belangrijker is, nieuwsgierig zijn.

Waarom is nieuwsgierigheid belangrijk?

Binnen het team wil ik geïnteresseerd zijn naar elkaars ideeën en oplossingen. Daarnaast ben ik nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen.

Wat vaak vergeten wordt, is de nieuwsgierigheid naar gerealiseerde projecten. Dit zijn naslagwerken. Hier bekijk ik wat goed gaat en wat anders kan.

En jij bent nieuwsgierig naar betere oplossingen?

Ik wil naar slimme oplossingen in de leefomgeving zoeken. Daarom bekijk ik projecten integraal, van riolering tot groen en van water tot verharding.

Binnen mijn kennisnetwerk en met mijn collega’s verzamel ik onze deskundigheid. Van de informatie van de verschillende delen bouw ik een overzichtelijk geheel.

Hoe bouw jij jouw carriere?

Door hard werken. Dat leerde ik binnen ons ondernemersgezin. Een goede basis is de fundering voor de toekomst. Voor mijn fundering startte ik met vak- en praktijkkennis op de hoveniersopleiding.

Vervolgens ronde ik op hogeschool Van Hall Larenstein, tuin & landschapsinrichting af. Met praktische ervaring en technische kennis bouw ik verder. In de praktijk, eerst bij een adviesbureau. Dit bureau is sterk in civiel- en cultuurtechnische uitwerkingen van integrale projecten in de buitenruimte. Projecten waar bebouwing, water en natuur elkaar tegenkomen. Met als basis technische kennis, AutoCAD Civil 3D en 3D visualisaties.

Bij NB2N laat ik de kracht van integraliteit bij projecten zien. Bij het uitwerken van bossen en parken, dijkophogingen tot de inrichting van stedelijk gebied.

Robbert-Jan Legtenberg

Teammanager

Vooruitzien is regeren

Ik heb ervaring met:

 • Aanbesteden
 • Advisering
 • Beheer
 • Bestekschrijven
 • Better Performance
 • Civiel techniek
 • Civil 3D
 • Contractmanagement
 • Cultuurtechniek
 • Groentechniek
 • Kostenraming
 • Ontwerpen
 • Openbare Ruimte
 • Participatie
 • RAW-UAV
 • Riolering
 • Samenwerken
 • Toezicht
 • Wegen
 • Werkvoorbereiding
 • Wet natuurbescherming
 • Zelfsturing