Vincent Bouma

Vincent Bouma is beheerder met zowel praktische als politieke ervaring. Hij vertelt over zijn werk en wat hij belangrijk vindt.

Welke rol wil jij in deze maatschappij vervullen?

Ik wil de leefbaarheid verbeteren, direct of indirect. Als beheerder in een gebied of als burger in de samenleving. Hiervoor wil ik zichtbaar en bereikbaar zijn. Dit kan door letterlijk buiten te lopen, bij de mensen thuis of op sociale media. Hierbij maak ik actief gebruik van korte lijnen binnen een sterk kennisnetwerk.

Welk effect heeft jouw politieke ervaring op het werk?

Ik ben mij bewust van de politieke sensibiliteit. Een beleidskeuze heeft vaak een politieke achtergrond, voor bewoners is deze soms slecht zichtbaar. Door mijn ervaring als raadslid zie ik de processen erachter en kan deze begrijpelijk maken. Andersom redenerend kan ik de problemen op de werkvloer vertalen naar de politieke werkelijkheid van de wethouder.

Waar haal jij energie uit binnen het werk?

Mijn energie haal ik uit de begeleiding van projecten in de openbare ruimte. De praktische begeleiding bij de uitvoering en de begeleiding tussen het beleid en de verwachtingen van bewoners.

Wat bedoel jij met begeleiding tussen beleid en verwachtingen?

Iedereen weet inmiddels wat burgerparticipatie is. De burger neemt actief deel in de openbare ruimte. Wanneer jij mensen laat meepraten is duidelijkheid belangrijk, wat is bijvoorbeeld de ruimte binnen een vraagstuk. Dit is de communicatie van overheid naar de bewoner.

De bewoners hebben óók verwachtingen. Deze verwachtingen breng ik onder de aandacht bij de wethouder, op deze manier ontstaat er een dialoog.

Waarom is deze dialoog, volgens jou, belangrijk?

In mijn periode als raadslid heb ik ervaren dat communicatie met burgers belangrijk is. Ik wil het gesprek aangaan, zichtbaar en bereikbaar zijn. Maar ik kan nooit iedereen persoonlijk spreken. Daarvoor had ik contact met betrokken mensen in een gebied, zoals mensen actief binnen verenigingen of externe organisaties en de collega’s.

Beheerders van een gebied zien en horen veel. Zij knokken voor budget, onderhoud en ontwikkeling van een gebied. De dialoog met een gebied beheerder is in mijn ogen waardevol. De lessen die ik als raadslid kreeg, neem ik mee in mijn werk.

Vincent Bouma

Beheerder

De leefbaarheid op bestuurs- en praktijkniveau verbeteren

Ik heb ervaring met:

 • Aanbesteden
 • Advisering
 • Beheer
 • Beheerder
 • Better Performance
 • Civiel techniek
 • Cultuurtechniek
 • Groentechniek
 • Inventariseren
 • Omgevingsmanagement
 • Openbare Ruimte
 • Organisatieontwikkeling
 • Participatie
 • Projectleiding
 • RAW-UAV
 • Samenwerken
 • Toezicht
 • Werkvoorbereiding
 • Zelfsturing