Over NB2N

Vincent Bouma

Welke rol wil jij in deze maatschappij vervullen?

Ik ben mij bewust van de politieke sensibiliteit. Een beleidskeuze heeft vaak een politieke achtergrond. Voor bewoners is deze soms slecht zichtbaar. Door mijn ervaring als raadslid zie ik de processen erachter en kan ze begrijpelijk maken. Andersom redenerend kan ik de problemen op de werkvloer vertalen naar de politieke werkelijkheid van de wethouder.

Welk effect heeft je politieke ervaring op je werk?

Ik wil de leefbaarheid verbeteren. Direct of indirect. Als beheerder in een gebied of als burger in de samenleving. Hiervoor wil ik zichtbaar en bereikbaar zijn. Door letterlijk buiten te lopen, bij de mensen thuis of op sociale media. Met korte lijnen binnen een sterk kennisnetwerk.

Waar haal jij je energie uit binnen je werk?

Mijn energie haal ik uit de begeleiding van projecten in de openbare ruimte. De praktische begeleiding bij de uitvoering. En de begeleiding tussen het beleid en de verwachtingen van bewoners.

Wat bedoel je met begeleiding tussen beleid en verwachtingen?

Iedereen weet inmiddels wat burgerparticipatie is. De burger neemt actief deel in bijvoorbeeld de openbare ruimte. Wanneer je mensen laat meepraten is duidelijkheid belangrijk. Wat is de ruimte binnen een vraagstuk. Dit is de communicatie van overheid naar de bewoner.

De bewoners hebben óók verwachtingen. Deze verwachtingen breng ik onder de aandacht bij de wethouder. Zo kan er een dialoog ontstaan.

Waarom is deze dialoog, volgens jou, belangrijk?

In mijn periode als raadslid heb ik ervaren dat communicatie met burgers belangrijk is. Je wilt het gesprek aangaan, zichtbaar en bereikbaar zijn. Maar je kan nooit iedereen persoonlijk spreken. Daarvoor heb je contact met betrokken mensen in een gebied. Bijvoorbeeld mensen actief in verenigingen of externe organisaties. En de collega’s.

Beheerders van een gebied zien en horen veel. Ze knokken voor budget, onderhoud en ontwikkeling van een gebied. De dialoog met een gebied beheerder is in mijn ogen waardevol.

VincentV2 600x600

Beheerder

De leefbaarheid op bestuurs- en praktijkniveau verbeteren

 • Aanbesteden
 • Advisering
 • Beheer
 • Beheerder
 • Civiel techniek
 • Cultuurtechniek
 • Groentechniek
 • Inventariseren
 • Omgevingsmanagement
 • Openbare Ruimte
 • Organisatieontwikkeling
 • Past Performance
 • Projectleiding
 • RAW-UAV
 • Samenwerken
 • Toezicht
 • Werkvoorbereiding
 • Zelfsturing