Bouwen in een park van een zorginstelling?

Waar let je als toezichthouder op

Bij het Kwadijkerpark project houden we toezicht op de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk. Hier lees je hoe we rekening houden met de bestaande gemeenschap, de cliënten van de Prinsenstichting, de nieuwe bewoners en het groen.

Onze aanpak voor veiligheid op dit project

  • Veiligheid waarborgen van de kwetsbare bewoners van de Prinsenstichting
  • Groen in stand houden tijdens ontwikkeling
  • Open dialoog met alle partijen onderhouden

Fysieke maatregelen

Voor het halen van de veiligheids- en kwaliteitsdoelen in Kwadijkerpark, zijn er maatregelen genomen. Denk aan maatregelen rondom bomen, tijdelijke verkeersvoorzieningen en een veilig cliëntenpad.

Cliëntenpad tijdens de werkzaamheden in het Kwadijkerpark

Cliëntenpad

Voor de bewoners van de Prinsenstichting is er een cliëntenpad. Dit pad loopt door het bouwterrein. Zo kunnen de cliënten van en naar hun dagbesteding en woning komen. Er staan hekken langs het pad. Cliënten kunnen hierdoor niet op het bouwterrein komen.

De toezichthouder let op dat er geen verkeer op het pad komt. Het pad is daarnaast goed onderhouden. Cliënten en verzorgers kunnen zo veilig lopen of rijden met rolstoel en electrokar.

Tijdelijk verkeersvoorzieningen

Voor de particuliere huiseigenaren zijn er tijdelijke wegen en parkeerplaatsen. Dat maakt huizen die klaar zijn al bereikbaar.

Bescherming bomen

Een deel van de bomen in het park blijven behouden binnen het plan. We zorgen dat deze bomen beschermd zijn tegen de bouwwerkzaamheden. Werkzaamheden worden buiten de kroonprojectie van de boom gehouden. Er wordt ook boombescherming aangebracht.

Communicatie op maat

Naast fysieke maatregelen is effectieve communicatie essentieel. Hieronder valt:

bouwweg

Intern overleg binnen voor de bouw

Een goede communicatie tussen de bouwteams, toezichthouders, de Prinsenstichting en de toekomstige bewoners is heel belangrijk. Naast de normale bouwvergaderingen zijn er daarom extra overlegmomenten. Onze toezichthouders zorgen voor korte lijnen en duidelijke afspraken voor een vlot verloop.

Gesprekken met de bewoners van de Prinsenstichting

Bij dit project letten we extra op het contact met de bewoners van de Prinsenstichting. Daarbij is het belangrijk iedereen respectvol en in begrijpelijke taal te benaderen.

Toezichthouder Mike verteld dat hij regelmatig korte gesprekken met de cliënten heeft. De gesprekken zijn vaak oprecht en eenvoudig. Zoals die keer dat een bewoner hem riep voor een gesprekje. Hij gaf Mike vervolgens een sticker met '4 moment'. Vier het moment! Dit soort korte gesprekken maken het werken hier uniek.

Veiligheid en toegankelijkheid afstemmen met de nieuwe bewoners

Tijdens de bouwfase verhuizen nieuwe bewoners naar de huizen die klaar zijn. Veiligheid en bereikbaarheid van het huis, kunnen dan botsen, ondanks de tijdelijke verkeersmaatregelen.

Zo kan het gebeuren dat een nieuwe bewoner de auto op het cliëntenpad zet om te verhuizen. Dit is niet veilig voor de cliënten en is daarom niet toegestaan. Hierover gaat de toezichthouder in gesprek met de nieuwe bewoners en zoekt naar een oplossing. Deze bespreekt hij met de directievoerder.

Vaak kan de bestaande parkeerplaats een upgrade krijgen, zodat de nieuwe bewoners veilig bij hun huis komen. Maar soms is er geen oplossing.

Overgang over het cliëntenpad

Niet alle vragen kan je oplossen. Uiteindelijk is het belangrijk dat de veiligheid gewaarborgd blijft en er begrip ontstaat. Daarom zorgen we naast de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen ook voor duidelijke communicatie en samenwerking tussen alle betrokkenen.

Samenwerking voor succes

Ondanks onze voorkeur voor één toezichthouder per project, laat Kwadijkerpark de kracht van samenwerking en supervisie zien. Bij dit project houdt Mike de supervisie. Wanneer hij er niet kan zijn, heeft hij overleg met de aanwezige toezichthouder. Mike loopt vaak samen met de aanwezige toezichthouder over het terrein om de werkwijze op elkaar af te stemmen. Zo blijft de continuïteit binnen het project gewaarborgd.

Meer weten?

Kwadijkerpark is meer dan een bouwproject; het is een gemeenschap in wording. Heb je vragen of wil je meer weten? Bezoek de website van Kwadijkerpark.

Heb je vragen over toezicht binnen een project met bijzondere omstandigheden? Bijvoorbeeld zoals bouwen in een park van een zorginstelling? Neem contact met ons op!

Foto gemaakt door Marco Kamper